Chuyên mục này có 1 lượt phản hồi
- Để bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, các bình luận không dấu, mang tính Spam, không lịch sự sẽ bị xóa Bình luận: SẢN XUẤT TÚI DU LỊCH

  • Thông tin giá
    Dung
    02-12-2016 | 15:00
    số lượng lớn khoảng 2000 chiếc giá thế nào, bên mình làm hợp đồng và lấy hóa đơn, sản xuất trong 1 tháng có kịp ko?